Blog

Rate this post
(Dotap.info) – 8 bài tập dễ chơi và dễ triển khai sau thì khiến cặp đùi ngấn mỡ của nàng trở nên săn chắc và thon gọn hơn.

Mọi nhân vật thường hay chỉ chú tâm giảm bớt cân chỗ bụng, mông mà quên đi rằng phần đùi cũng rất cấp thiết. Một thân thể thon thả trên cặp đùi to ngấn mỡ không bao giờ là một thân thể đúng. Cùng thử 8 bài tập săn chắc đùi sau đấy.

Động tác 1

8 bài tập dễ chơi để sở hữu cặp đùi săn chắc, thon gọn

– Nằm nghiêng. Một tay duỗi thẳng hướng lên trên, tay kia phòng tránh xuống sàn.

– Kẹp quả bóng vào giữa hai chân, từ từ nâng bóng lên rồi hạ bóng xuống.

– Thực hiện 3 lần, một lần 15 nhịp.

Động tác 2

8 bài tập dễ chơi để sở hữu cặp đùi săn chắc, thon gọn

– Đứng thẳng, hai chân hơi loại rộng sang hai bên. Hai tay nắm rất dáng.

– Trùng 1 chân về phía trước, nhân vật cũng hướng về phía trước, chân kia loại rộng hết sức hoàn toàn có thể và giữ thẳng. Tay nắm rất dáng.

– Trở về bài tập thuở đầu, đổi chân.

– Thực hiện 3 lần, một chân 10 nhịp.

Động tác 3

8 bài tập dễ chơi để sở hữu cặp đùi săn chắc, thon gọn

– Đứng thẳng, hai chân loại rộng sang hai bên. Hai mũi bàn chân hướng sang ngang, hai tay nắm tạ để thẳng phía trước.

– Hạ thấp nhân vật xuống, hai chân hơi trùng xuống, lưng vẫn giữ thẳng, mắt hướng về phía trước, hai tay cầm tạ dang rộng sang hai bên.

– Trở về bài tập thuở đầu.

– Thực hiện 3 lần, một lần 15 nhịp.

Động tác 4

8 bài tập dễ chơi để sở hữu cặp đùi săn chắc, thon gọn

– Nằm nghiêng nhân vật, một tay phòng tránh lên thái dương, tay kia phòng tránh lên hông, một chân duỗi thẳng không chạm đất, chân kia co lên và má bàn chân áp xuống sàn.

– Từ từ duỗi thẳng và co chân hết mức hoàn toàn có thể. Tay để dễ chịu trước ngực.

– Trở về bài tập thuở đầu. Thực hiện một bên 10 lần.

Động tác 5

8 bài tập dễ chơi để sở hữu cặp đùi săn chắc, thon gọn

– Đứng thẳng, hai chân dang rộng qua vai, hai tay duỗi thẳng sang hai bên, lòng bàn tay hướng xuống dưới.

– Đưa chân cần lên, vắt chéo chân trái, đồng thời đưa tay cần lên vắt chéo tay trái.

– Đổi bên.

Động tác 6

8 bài tập dễ chơi để sở hữu cặp đùi săn chắc, thon gọn

– Đứng thẳng, hai tay cầm tạ bé.

– Chân trái mở rộng ra kéo căng, chân cần trùng xuống, nhân vật hơi trùng xuống hướng sang bên cần, hai tay cầm tạ cũng hướng sang cần.

– Mặt, ngực hướng về phía trước, lưng giữ thẳng , chân trái giữ thẳng.

– Đổi bên.

– Thực hiện 3 lần, một lần 10 nhịp.

Động tác 7

8 bài tập dễ chơi để sở hữu cặp đùi săn chắc, thon gọn

– Nằm ngửa trên sàn, hai chân phòng tránh lên, hai tay duỗi thẳng úp xuống sàn.

– Kẹp một cái gối bé, một quyển sách hay một quả bóng giữa hai đùi. Từ từ nâng nhân vật lên, vật dụng vẫn muốn kẹp chắc mà không bị rơi.

– Lặp lại bài tập 20 lần.

Động tác 8

– Nằm ngửa, hai tay duỗi thẳng lên trên.

– Dùng hai chân nâng quả bóng lên rồi hạ bóng xuống.

– Thực hiện hai lần, một lần 10 nhịp.

Việt HàDịch từ PS

(Theo Congluan)

    Facebook Comments
    Share this post