Blog

c2186a95a5.jpeg
Rate this post

Mặc dù mang bầu nhưng Irina Shayk vẫn siêu sexy trong quảng cáo nội y Intimissimi.

Irina Shayk bầu bí vẫn sexy ngất người quảng cáo nội y - 1

Irina Shayk bầu bí vẫn sexy ngất người quảng cáo nội y - 2

Hình thể siêu quyển rũ trong những lần quảng cáo intimissimi trước của Irina Shayk:

Irina Shayk bầu bí vẫn sexy ngất người quảng cáo nội y - 3

Irina Shayk bầu bí vẫn sexy ngất người quảng cáo nội y - 4

Irina Shayk bầu bí vẫn sexy ngất người quảng cáo nội y - 5

Irina Shayk bầu bí vẫn sexy ngất người quảng cáo nội y - 6

Facebook Comments
Share this post