Blog

Rate this post

Trước thông tin bị chèn ép buộc phải rời khỏi ghế nóng The Face thì Minh Hằng đã lên tiếng nói rõ sự việc.

Minh Hằng lên tiếng nói rõ thông tin có bị ép rời khỏi ghế nóng The Face hay không.

Facebook Comments
Share this post