Blog

Rate this post

Trong khi Nam Em tỏ ra lúng túng và phải nhờ đến phiên dịch thì Lệ Hằng phải trả lời truyền thông quốc tế tại Miss Universe 2016 bằng tiếng Việt.

Facebook Comments
Share this post